ПХБ со висока фреквенција

2 layer F4MB PCB

2-слој F4MB PCB

2 layer R4350B PCB

2 слој R4350B PCB

4 layer R4350B PCB

4 слој R4350B PCB

4 layer rogers+FR4 PCB

4 слоеви рожери + FR4 PCB

4 layer rogers4003 PCB

4 слоеви рожери4003 ПХБ

6 layer FR4+Rogers PCB

6 слој FR4 + Rogers PCB

6 layer rogers4003 PCB

6-слој роџерс 4003 ПХБ

10 layer R4003C PCB

10 слој R4003C PCB