ПХБ со висока фреквенција

ПХБ со 2 слоја F4MB

ПХБ со 2 слоја F4MB

ПХБ со 2 слоја R4350B

ПХБ со 2 слоја R4350B

ПХБ со 4 слоја R4350B

ПХБ со 4 слоја R4350B

Роџерс со 4 слоја + ПХБ FR4

Роџерс со 4 слоја + ПХБ FR4

4 слоја rogers4003 PCB

4 слоја rogers4003 PCB

6 слој FR4 + Роџерс ПХБ

6 слој FR4 + Роџерс ПХБ

6 слоја rogers4003 PCB

6 слоја rogers4003 PCB

ПХБ со 10 слоја R4003C

ПХБ со 10 слоја R4003C