Обиколка на фабриката

ПХБ опрема

Процес на кафеав оксид 1
Автоматски систем за оптичка инспекција1
Автоматска позлатена линија 1
Тест машина за сонда за летање1
Позлатена бакарна линија-11
Чиста линија на ПХБ 1
Универзална машина за автоматско тестирање1
Позлатена лимена линија 1
Позлатена бакарна линија-21
Коло филм1
Филмски продуцент и тим за проверка1
Проверка на маска за лемење1
2Д машина за инспекција1
Печатење на маска за залевање1
Ласерска машина за директна слика 1

Опрема за склопување на ПХБ

Инспекција со рендген 1
SMT Reflow лемење1
SMT Линија-2
SMT линија 1
PCBA пакување
Собрание на ПХБ
Тест за прицврстување
фабрички-работно1
DIP линија 1